ความรู้รอบถนน


  • แอดไลน์ไอดี @postantz แล้วถ่ายสำเนาทะเบียนรถส่งมา ถ้ามีใบภาษีหน้ารถก็ถ่ายส่งมาด้วย ทางร้านจะคำนวนภาษีให้ครับ

  • พ.ร.บ.คืออะไร ทำไปทำไม? พ.ร.บ.คืออะไร ซึ่งความจริงแล้วพรบคือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535 โดยกฎหม...

  • หนังสือมอบอำนาจ แบบคำขออื่นๆ หนังสือยินยอม แบบคำขอโอนและรับโอน แบบคำขอจดทะเบียนรถ หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์และจักรยานยนต์

  • รถขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทำอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่ากรมการขนส่งทางบกจะระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีรถ3 ปี นั่นหมายความว่าหาก คุณต้องการขายรถ แต่รถขาดต่อทะเบียนรถเกิน 3 ปีเรื่องนี้...

  • การโอนรถต้องนำรถไปดำเนินการที่ขนส่งในแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถที่จะโอนกันได้เอง รถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงชนิดหนึ่ง โดยมีราคาได้ตั้งแต่หลักหลายแสนไปจนถึงสิบล้าน การซื้อขายร...
Visitors: 25,696